Transport av patient med misstänkt sepsis fördröjdes

En svårt hjärtsjuk kvinna i 90-årsåldern, som i februari 2020 vårdades på Skånes universitetssjukhus Malmö, fick en tå amputerad på grund av nedsatt cirkulation.

Under vårdtiden utvecklade patienten en infektion och man misstänkte även sepsis. Det togs beslut om att patienten skulle förflyttas till akutvårdsavdelning, men transporten fördröjdes med cirka två timmar och strax efter ankomst till akutvårdsavdelningen avled patienten.

Här fanns risk för allvarlig vårdskada eftersom transport av patient med misstänkt sepsis fördröjdes. Det är osäkert om utgången i det här fallet hade kunnat bli annorlunda vid en snabbare förflyttning.

Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta, bland annat i form av uppstramning av rutiner.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000538