Symtom på stroke missades

En kvinna i 65-årsåldern sökte vård på Lasarettet Trelleborg i september 2021 då hon plötsligt hade drabbats av svaghet i ena benet och fick svårt att stödja på det. På akutmottagningen bedömdes att det inte fanns behov av akutsjukvård utan hänvisade henne hem och till vårdcentral.

Under de närmaste två dagarna fortsatte symtomen och hon kontaktade sin vårdcentral som hänvisade henne till akutmottagningen i Malmö. Utredning där visade att hon drabbats av en mindre stroke.

För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten åtgärder i form av utbildning och förbättringar av arbetsmiljön.

Vid misstanke om stroke behöver patienten så snart som möjligt bedömas av läkare för att få korrekt behandling. En obehandlad stroke kan medföra kroniska skador. I detta fall drabbades patienten endast av övergående men. Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada för att öka säkerheten kring diagnostiseringen av stroke.

2021-ANMSUS001068