Svalt batteri upptäcktes sent

I december 2019 var ett barn i treårsåldern i kontakt med vården på grund av långdragen hosta och besvär med att svälja. Symtomen visade sig vara orsakade av ett svalt batteri, men det tog lång tid innan detta upptäcktes.

 Borttagandet blev komplicerat och konsekvenserna för barnet stora. Barnet har fått sondnäring och kommer behöva ha kontakter med sjukvården under lång tid.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom fördröjningen bedöms ha varit undvikbar. Orsaken bedöms vara bristande rutiner för utredning av långvarig hosta och viktnedgång.

I verksamheten genomför man informations- och utbildningsinsatser för att undvika en upprepning av händelsen.

Diarienummer: 2020-KMSUS000396