Sus anmäler sju fall av komplikationer relaterat till hjärtkirurgi

Skånes universitetssjukhus anmäler sju fall av komplikationer i samband med hjärtkirurgi enligt lex Maria.

I ett av fallen hade en man i 55-årsåldern drabbats av en utbredd aortadissektion (bristning i aortans innervägg). Den akuta operationen fördröjdes på grund av att jouroperatören inte kallade in förstärkt bemanning med kirurg, trots att tillståndet kräver operation snarast. Kirurgen kallade dock in övriga operationsresurser. Händelsen anmäls då den innebar en risk för allvarlig vårdskada eftersom fördröjningen var undvikbar. Patienten blev opererad och återhämtade sig sedan.

Fyra av fallen rör tre män i 45-65-årsåldern samt en kvinna i 80-årsåldern som hade genomgått planerad aortakirurgi. Patienterna drabbades oväntat av svåra komplikationer. Tre av patienterna avled i anslutning till operationerna.
Operationerna hade förändrats och/eller utvidgats av huvudoperatören jämfört med planeringen inför ingreppen utan motivering i journal eller operationsberättelse. Detta innebar att operationerna blev mer riskfyllda med ökad risk för komplikationer.

Två av fallen rör en man och en kvinna, båda i 75-årsåldern, som tidigare hade genomgått aortakirurgi. Patienterna drabbades av svåra komplikationer efter planerad ny aortakirurgi. En av patienterna avled i anslutning till operationen.
Operationerna medförde en hög risk för patienterna och det fanns brister i den preoperativa planeringen. Med annan planering hade de uppkomna komplikationerna möjligen kunnat undvikas. 

De sju fallen involverar en av verksamhetens kirurger. I verksamheten har flera åtgärder vidtagits relaterat till händelserna.
– Det är oerhört ledsamt när patienter och anhöriga påverkas. Vi tar det här på största allvar och anmäler alla fall där vi bedömer att det förelegat allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador, säger Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

En extern utredning har inletts för att genomlysa fler operationer. Kirurgen deltar inte i kliniskt patientarbete medan utredningen pågår.

– Det behövs en extern granskning dels för att det här är ett komplicerat område rent kirurgiskt och dels för att det finns behov av att oberoende personer tittar närmare på ingreppen, säger Sven Karlsson.