SUS anmäler fördröjd handläggning av näthinneavlossning

En man i 25-årsåldern som tidigare opererats flera gånger för näthinneavlossning sökte i början av april i år vård på annat sjukhus där man åter konstaterade en näthinneavlossning. Ögonsjukvården på Sus i Lund kontaktades och mannen fick tid för operation morgonen efter. Då patienten kom till sjukhuset för operation var han inte fastande och operationen fick därför skjutas upp.

Ett flertal akuta patienter som behövde narkosresurser gjorde att operationen fick skjutas upp ytterligare och fördröjningen ledde till att näthinnan lossnade. Operationen genomfördes några dagar senare.

På grund av fördröjningen blev mannens syn kraftigt försämrad på det aktuella ögat och risken är stor för bestående synnedsättning. En tidig operation hade möjligen kunnat förhindra detta.

Orsak till händelsen är att patienten inte var fastande vid ankomst till ögonkliniken samt brist på narkosresurser.

För att undvika att något liknande sker i framtiden uppmärksammar verksamheten gällande rutiner och vidtar åtgärder för att förbättra bemanningen.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000372