Spädbarn med andningsbesvär fick inte ambulans vid första kontakten

pädbarn med andningsbesvär fick inte transport med ambulans vid första kontakten med 112. I stället fick vårdnadshavaren råd.

Ett spädbarn vaknar på natten, skriker, vill inte äta och vårdnadshavare är orolig för barnets andning. Ambulans tillkallas och barnet undersöks i hemmet. Barnet är opåverkad, vaken och skriker. Vårdnadshavaren är orolig och får råd.
Ny kontakt tas via 112 på morgonen då barnet har svårt att andas. Ambulans tillkallas. Barnet är slappt med påverkad andning och transporteras akut till sjukhus. Under transporten försämras barnet, slutar andas och får låg puls. Barnet får andningsstöd och hjärtmassage.
Vid ankomst har barnet återfått sin cirkulation, men är fortfarande påverkat. Barnet vårdas till en början i respirator, blir bättre och kan sedan skrivas ut till hemmet.
Verksamheten ser nu över sina rutiner och händelsen anmäls enligt Lex Maria.
Diarienummer 2020 KM001301