Spädbarn fick för hög dos läkemedel

Ett spädbarn som i september 2020 vårdades på neonatalavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund fick vid ett tillfälle en tio gånger för hög dos smärtstillande läkemedel intravenöst.

Barnet fick inga men av det inträffade, men händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsak bedöms ha varit hög arbetsbelastning och bristande följsamhet till rutin.
Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000970