Skärskada i handen bedömdes felaktigt

En kvinna i fyrtioårsåldern drabbades av en skärskada i tummen och sökte därför akutmottagningen i Helsingborg.

Skadan bedömdes av en sjuksköterska som lindrig och kvinnan skickades hem efter omläggning med råd om att söka vårdcentralen vid försämring. Senare konstaterades att hon hade skador på böjsena och nerv vilket har krävt ett väsentligt ökat vårdbehov.

Handskador av denna typ kan vara svårbedömda och ska därför inte handläggas av enbart sjuksköterska.

Efter händelsen har verksamheten  vidtagit åtgärder för att säkerställa att bedömning av denna typ av handskador alltid handläggs i samråd med läkare.  

Diarienummer: 2020-KM001240