Röntgenresultat följdes inte upp

I april 2017 vårdades en kvinna i 60-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö för misstänkt tarmvred. Vid röntgen såg man att hon hade förstorad livmoder, men fyndet meddelades inte till patienten och det skickades inte heller någon remiss till kvinnosjukvården.

Fyra år senare, i mars 2021, opererades kvinnan för varansamling i livmodern. Operationen gick bra men händelsen anmäls enligt lex Maria då det inte kan uteslutas att infektionen hade kunnat undvikas om uppföljning skett då förändringen i livmodern först upptäcktes.

Orsak till händelsen är att gällande rutin inte följdes. För att minska risken för liknande händelser informerar verksamheten om händelsen samt tydliggör rutinen att utskrivande läkare har ansvar för att se till att olika undersökningsfynd följs upp och återkopplas till patienten.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000613