Risk för felaktigt provsvar

Risk fanns för felaktiga provsvar under augusti-september, då analys av enstaka prover som var nära gränsvärden, gjordes. Efterkontroll visar att inget felaktigt provsvar lämnats ut.

Under en period augusti-september togs inte dessa kontroller med vid en del analyser. Risken med avsaknad av kontroll är att prover som ligger nära gränsvärdet kan få en felaktig tolkning.
Vid genomgång efter upptäckten av händelsen fann man ett svar med gränsvärde. Provet analyserades på nytt. Det nya provet inklusive kontroller gav samma resultat som det första provet. Genomgången visar att inga felaktiga provsvar lämnats ut.

Om det funnits felaktiga provsvar fanns risken för ett positivt felvärde. Detta kunde få behandlande läkare, som beställde analys, att starta en behandling som inte behövts
Vid ett negativt felvärde fanns risken att patienten inte fått den behandling som behövts.
Händelsen bedöms som allvarlig och anmäls enligt Lex Maria.

Diarienummer 2020 KM004606