PVK satt kvar vid hemgång

När en kvinna i 85-årsåldern skrevs ut från Skånes universitetssjukhus i maj i år satt fortfarande en perifer venkateter (PVK) kvar. Misstaget uppmärksammades snabbt och PVK:n togs bort av kommunens sjuksköterska.

Händelsen ledde inte till några komplikationer men anmäls som risk för allvarlig vårdskada eftersom kvarglömd perifer venkateter kan orsaka infektioner.
Orsak till händelsen var att personal i en stressad situation missade att ta bort ven katetern när kvinnan var på sjukhuset i Lund. För att minska risken för liknande händelser kommer verksamheten att på olika sätt påminna om att perifer venkateter alltid är borttagen inför hemgång.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000609