PVK satt kvar när patient kom hem

I maj i år hade en äldre man en perifer venkateter (PVK) kvar när han åkte hem efter vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen hade under sjukhusvistelsen fått läkemedel via PVK:n och när den uppmärksammades vid hans hemkomst kunde den tas bort utan några komplikationer.

Händelsen anmäls enligt lex Maria som risk för allvarlig vårdskada eftersom kvarglömd PVK kan orsaka blödning och infektion.
Orsak till händelsen är att gällande rutiner inte följdes på grund av hög arbetsbelastning. Verksamheten vidtar åtgärder för detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000557