PVK glömdes kvar

I augusti 2021 vårdades en kvinna i 80-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. När kvinnan skrevs ut från sjukhuset glömde man ta bort en perifer venkateter, PVK, från kvinnan. Personal på hennes boende avlägsnade sedan PVK:n och kvinnan fick inga komplikationer.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då en kvarglömd PVK kan ge allvarliga komplikationer i form av infektion eller blodpropp. Orsak till händelsen bedöms vara hög arbetsbelastning vid utskrivningen.Verksamheten vidtar åtgärder koppat till detta.

2021-ANMSUS000817