Pulsåderbråck följdes inte upp

I oktober 2017 remitterades en idag 70-årig kvinna till den neurokirurgiska verksamheten på Skånes universitetssjukhus i Lund. Detta eftersom kvinnans hemortslasarett hade upptäckt att hon hade ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl. Patienten skulle kallas till neurokirurgin för besök men kallelsen uteblev.

Drygt tre år senare fick patienten en hjärnblödning från pulsåderbråcket, vilket hon också behandlades för inom neurokirurgin. Patienten fick komplikationer i efterförloppet och behövde vård på rehabiliteringsmottagning.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det inte kan uteslutas att ett tidigare ingrepp hade förhindrat allvarliga komplikationer. Orsak till händelsen är att aktuella rutiner inte följts. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

2021-ANMSUS001270