Provresultat uppmärksammades inte

En kvinna i 75-årsåldern kom en natt i september 2021 till akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus i Lund, på grund av yrsel och buksmärtor. Patienten tittades till vid ett flertal tillfällen under natten men på morgonen upptäckte man att hon inte andades och trots återupplivningsåtgärder avled patienten.

Resultat av prover som togs när kvinnan kom till akutmottagningen och som bland annat visade på njurfunktionsnedsättning och lågt ph-värde i blodet, uppmärksammades inte av vårdpersonal.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms framför allt vara hög arbetsbelastning den aktuella natten. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att minimera risken för att viktiga provsvar missas. Det pågår ett arbete på sjukhuset för att utöka antalet vårdplatser för att bland annat minska vårdtyngd och belastning på akutmottagningarna.

2021-ANMSUS001146