Person med buksmärtor nekades ambulans

Beslutet togs om att inte skicka ut ambulans, trots att orsakerna till patientens buksmärtor var oklara.

En person med känd allergi har fått i sig födoämne, som personen är allergisk emot. Hen kontaktar 112 som larmar ut en ambulans. Ambulans anländer, patienten undersöks och behandlas på plats.

Patienten kontaktar åter 112 efter ett par timmar på grund av buksmärtor och får rådet att ta sig för egen hand till akuten.

Patienten tar sig tillsammans med anhörig till akuten där personen undersöks och skrivs ut efter ett par timmar.
Beslutet togs om att inte skicka ut ambulans, trots att orsakerna till patientens buksmärtor var oklara.

Händelsen utreds med hänsyn till följsamhet av rutiner och hur patientsäkerheten kan förbättras, samt anmäls enligt Lex Maria.

Diarienummer: 2020-KM001219