Perifer venkateter satt kvar vid hemgång

I januari vårdades en man i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen fick en perifer venkateter under vårdtiden och vid hemgång missade man att ta bort denna.

Dagen efter upptäcktes katetern och togs bort av en sjuksköterska. Mannen fick en tillfällig rodnad där katetern suttit.

En kvarglömd venkateter kan ge allvarliga infektioner och händelsen anmäls därför enligt lex Maria. Orsak till händelsen bedöms vara att gällande rutiner inte har följts på grund av hög arbetsbelastning och ovana medarbetare. För att minska risken för liknande händelser vidtar verksamheten åtgärder genom information om gällande rutiner och riktlinjer.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000100