Perifer venkateter satt kvar vid hemgång

I mars 2020 vårdades en kvinna i 85-årsåldern på Lasarettet Trelleborg på grund av nedsatt allmäntillstånd. När hon skrevs hem missade man att avlägsna en perifer venkateter (PVK), något som senare upptäcktes av hemsjukvården.

Patienten drabbades inte av några men, men det fanns risk för allvarlig vårdskada eftersom en kvarliggande venkateter i sällsynta fall kan orsaka allvarliga infektioner. Bristande dokumentation och följsamhet till rutiner bedöms ha varit orsaken till det inträffade.

I verksamheten vidtar man flera åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden. Tidigare har även flera regionala förbättringsåtgärder genomförts för att minska risken för infektioner vid användning av venkatetrar.

Diarienummer: 2020-KMSUS000426