Perifer venkateter orsakade infektion och blodpropp

I november 2020 vårdades en man i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av covid-19-infektion. I samband med att en perifer venkateter (PVK) användes uppstod en komplikation med blodpropp och infektion, som krävde åtgärd med kärlkirurgi.

De bakomliggande orsakerna kan ha varit relaterade till rutiner för PVK men även vara relaterad till infektionen med Covid-19. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till rutiner för PVK.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000063