Perifer venkateter ledde till komplikation

En man i 65-årsåldern drabbas av en infektion i samband med vård på Helsingborgs lasarett. Det går inte att utesluta att infektionen uppstod på grund av den venkateter han fick i samband med vården

Komplikationer till venkatetrar är tyvärr inte ovanliga och ibland kan en allvarlig infektion uppstå. I det här fallet drabbades patienten av en förlängd vårdtid.

Verksamheten har rutiner för att förebygga komplikationer men dessa följdes inte fullt ut. Händelsen inträffade under en mycket ansträngd period då sjukvården ställde om stora delar av vården pga pandemin med covid-19.

Nya regionala riktlinjer angående venkatetrar har införts sedan händelsen inträffade. Den totala belastningen vårdpersonalen har också minskat vilket underlättar följsamhet till de rutiner som finns.