Perifer venkateter glömdes kvar

I december 2021 vårdades en man i 85-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Mannen fick en perifer venkateter, PVK, insatt i samband med att läkemedel administrerades. När mannen skrevs ut glömde man att ta bort PVK:n. Den gled ut av sig själv under natten och mannen fick inga men av händelsen.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det föreligger risk för allvarliga komplikationer av en kvarglömd PVK, som infektioner och proppbildning. Orsak till händelsen bedöms vara hög arbetsbelastning och bristande kommunikation. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

2022-ANMSUS000078