Patienter smittades under vårdtiden på Lasarettet i Landskrona

Lasarettet i Landskrona anmäler enligt lex Maria att tre patienter blev smittade av covid-19 i oktober 2020 då de delade sal med en 89-årig man som visade sig vara covidpositiv. Två av patienterna samt 89-åringen avled till följd av sjukdomen.

Den 89-årige mannen lades in och behandlades för urinvägsinfektion, men trots behandling försämrades han i sitt allmäntillstånd och isolerades. Covidtest togs och visade sig vara positivt. Mannen överfördes till högre vårdnivå för fortsatt covidvård, men försämrades och avled.

De tre patienterna som delat sal med mannen var i 70- till 90-årsåldern och testades för covid-19 enligt vårdhygiens rekommendationer. Alla var asymtomatiska och testerna utföll negativt. Två av patienterna kunde åka hem men med noggranna förhållningsregler om att ytterligare ett covidtest skulle göras.

– I och med att de testat negativt för covid och de inte heller i övrigt behövde sjukvård på lasarettet skrev vi ut dem, men informerade om att det fortfarande fanns en risk att de skulle få covid och att det därför var viktigt de gjorde ett till test, säger verksamhetschef Jonas Tengsmar.

En tredje patient behövde fortsatt vård för sin grundsjukdom och isolerades.

Alla tre patienterna insjuknade inom 7-10 dagar i covidinfektion och två av patienterna avled. De hade långt framskridna bakomliggande sjukdomar och var väldigt sköra när de smittades vilket sannolikt bidrog till att de avled. Den yngre patienten blev inte allvarligt sjuk.

– Det är naturligtvis otroligt sorgligt och allvarligt när något sådant här händer. Vi tar det på största allvar att patienter har smittats när de kommit till oss för att få vård. En grundlig utredning har gjorts och det inträffade anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, säger chefläkare Annika Widerberg.

Smittspridningen hade med stor sannolikhet kunnat förhindras om man vid tidpunkten för händelsen hade haft tillgång till antigentester och de rutiner man har nu med testning. Alla som läggs in för slutenvård i dag testas för covid-19.

Andra bakomliggande orsaker till händelsen är att mellan första och andra vågen var antalet smittade fortfarande ganska lågt och beredskapen för smitta var inte lika hög som under våren.

Kunskapen om viruset har ökat successivt under pandemin och i takt med detta har arbetssätt och rutiner kontinuerligt uppdaterats och förbättrats. Det är prioriterat att patienter som vårdas på sjukhus inte drabbas av nya sjukdomar under vårdtiden.

– Den utbredda och snabba spridningen av covid-19 i samhället har ställt ökade krav på sjukvården. Både provtagning och omhändertagande av patienter har utvecklats under de månader som gått sedan de här patienterna smittades. Vi gör hela tiden vårt yttersta för att kunna ge en trygg och säker vård, säger Jonas Tengsmar.

Diarienummer:

2021-ANMSUS000344

2021-ANMSUS000345

2021-ANMSUS000346

2021-ANMSUS000347