Patient uppmanas att själv åka till akuten

En person bedöms av ambulans på plats, samt av läkare per telefon och får rådet att själv ta sig till akutmottagningen. Då patienten undersöks på sjukhuset har mjälten spruckit.

Ambulans tillkallas till person som vaknat på grund av smärtor i axeln. Ansvarig läkare kontaktas via telefon och det rapporteras att patienten har kraftiga smärtor i vänster skuldra, normal rörelse i armen, har buksmärtor och har kräkts. Läkaren ger råd att patienten på egen hand ska ta sig till akuten. Då patienten undersöks på sjukhuset är cirkulationen påverkad, mjälten har spruckit och patienten opereras akut.
Händelsen anmäls som allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.

Diarienummer 2021-KM001041