Patient med skallskada övervakades inte

En man i 60-årsåldern inkom i juli 2021 till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av en skallskada. Mannen lades in på en övervakningsplats. Efter några timmar nedprioriterades patienten och flyttades till ett rum utan övervakning.

En halvtimme senare bedömdes mannen av läkare. En röntgenundersökning visade att han hade en fraktur i skallbenet och mindre blödningar i hjärnan.

Det inträffade ledde inte till negativa konsekvenser för patienten, men händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som förelåg när övervakningen avslutades utan att skallskada uteslutits. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande kommunikation och oklara rutiner. För att minska risken för upprepning vidtar verksamheten åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001199