Patient med misstänkt hjärnblödning gick hem utan läkarundersökning

En natt i januari 2021 sökte en man i 50-årsåldern vård på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen hade fått plötslig svår huvudvärk och hjärnblödning misstänktes.

Mannen blev inte bedömd av läkare under natten och på morgonen valde han att gå hem utan att ha blivit undersökt. Ett dygn senare fördes mannen åter till sjukhuset. Han var då medvetslös och hjärnblödning konstaterades. Mannens liv kunde inte räddas.

Händelsen utgör en allvarlig vårdskada och anmäls enligt lex Maria då tidigare diagnos av hjärnblödningen kunde ha gett en annan utgång. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara att läkare inte bedömt mannen när han sökte akut. För att minska risken för upprepning går verksamheten igenom rutiner för handläggning av misstänkt hjärnblödning.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000127