Patient med diabetes fick akut insulinbrist

En kvinna i 70-årsåldern med insulinberoende diabetes vårdades i juli 2019 på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Patienten fick näringsdropp men en kväll ville hon inte ha sitt långverkande kvällsinsulin. Läkemedlet, som redan var signerat, blev inte avsignerat och jourläkare kontaktades inte. Under natten försämrades patientens tillstånd och man konstaterade för högt blodsockervärde och ketoacidos, ett tillstånd som orsakas av akut insulinbrist.

Åtgärder vidtogs och patienten hämtade sig.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara brister i rutiner och bristande kunskap om insulinberoende diabetessjukdom. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000252