Patient klämde hand i samband med MR-undersökning

I februari klämde en man i 80-årsåldern sin hand under en undersökning med magnetkamera (MR) på Skånes universitetssjukhus i Lund. Mannen bröt två fingrar när britsen han låg på skulle föras till rätta inför undersökningen.

Orsak till klämskadan är att rutinen, att patienter ska hålla händerna på magen, inte följdes. För att minska risken att något liknande händer igen förtydligar verksamheten rutinen och informerar om den på arbetsplatsträffar.  

Diarienummer: 2021-ANMSUS000238