Patient hittades utomhus

I juli 2021 vårdades en man i 90-årsåldern som på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienten var förvirrad och hade tät tillsyn under natten. Trots det tog sig mannen ut genom en olåst dörr och hittades liggande utomhus utanför sitt vårdrum en stund senare.

Patienten drabbades inte av några komplikationer.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som uppstod. Orsak till händelsen bedöms vara bristande rutiner och verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS000917