Patient gavs penicillin trots allergi

I december 2020 vårdades en man i 90-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av covid-19-infektion. Patienten hade en misstänkt lunginflammation och ordinerades intravenöst penicillin. Efter den första dosen uppmärksammade man att han var allergisk mot penicillin varpå behandlingen avbröts.

Patienten drabbades inte av någon allergisk reaktion men händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada.

Orsak till det inträffade bedöms ha varit att överkänsligheten var dokumenterad på fel plats i journalen. Den pressade situationen med icke-ordinarie personal kan också ha bidragit. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000068