Patient föll trots kameraövervakning

I augusti 2021 vårdades en man i 65-årsåldern för lunginflammation på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Under natten kameraövervakades patienten. Tidigt på morgonen såg vårdpersonal på övervakningsskärmen att patienten rörde på sig. Trots att personal direkt gick in till patienten, hann han stiga upp ur sängen och ramla. Mannens syremättnad sjönk och han fick ett skrapsår vid fallet.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns risk för allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen bedöms vara brist på ordinarie övervakningsresurser och otydliga rutiner för inkallande av extra resurser. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001023