Patient föll på vårdavdelning

I december 2019 vårdades en man i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av en infektion. Patientens tillstånd var förvirrat och han placerades i en säng med grindar för att inte ramla ur. Han fick också instruktioner om att be om hjälp vid förflyttning.

Men vid ett tillfälle gick patienten själv upp ur sängen varpå han föll omkull, dock utan att skada sig allvarligt. Efter fallet fick han extra tillsyn och händelsen anmäls enligt Lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

En missbedömning av patientens förmåga att ta till sig av instruktioner bedöms vara orsaken till det inträffade. För att minska risken för liknande händelser framöver kommer frågan om tillsyn av patienter på avdelningen att lyftas bland medarbetarna.

Diarienummer: 2020-KMSUS000129