Patient föll på vårdavdelning

En kvinna i 90-årsåldern, med sviktande minne och yrselbesvär, ådrog sig en bäckenfraktur när hon i november 2019 föll på en vårdavdelning på Lasarettet i Landskrona.

Fallet skedde strax efter att hon hade flyttats till en ny avdelning, där man inte hade hunnit göra en bedömning av fallrisken. Bäckenfrakturen ledde till förlängd vårdtid men i övrigt inga allvarligare konsekvenser.

Ökad förvirring, som kan uppstå hos patienter med sviktande minne när de flyttas mellan avdelningar, kan ha varit en bidragande orsak till det inträffade. Verksamheten jobbar förebyggande för att minska risken för fallskador och vidtar nu ytterligare åtgärder för att öka säkerheten.

Diarienummer: 2020-KMSUS000250