Patient föll efter lång väntan på akutmottagningen

En kvinna i 90-årsåldern med lunginflammation sökte i vintras vård på akutmottagningen i Ystad. På grund av ett högt tryck på akutmottagningen och brist på vårdplatser dröjde det innan kvinnan kunde komma till vårdavdelning för fortsatt vård. Efter nästan ett dygn föll patienten med huvud- och ansiktsskador som följd.

Vårdplatsbrist som medför väntan på inläggning på akutmottagningen är en risk för framförallt äldre sköra patienter.

Åtgärder som genomförts är utökad omvårdnadsbemanning, utveckling av omhändertagandet av äldre på akuten samt sjukhusövergripande hantering av vårdplatssituationen.

2022-ANMSUS000150