Patient föll av operationsbord

En kvinna i 50-årsåldern gled av operationsbordet i samband med att hon i juli 2020 opererades på Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienten fick inga men av händelsen men den anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Den bakomliggande orsaken var bristande rutiner för hur patienten ska säkras på britsen inför operation, samt bristande följsamhet till de checklistor som finns. För att förhindra en upprepning tar verksamheten fram en ny rutin samt utbildar i checklistor för säker kirurgi.

Diarienummer: 2020-ANMSUS0001070