Patient fick vänta länge på magnetkameraundersökning

I mars 2018 remitterades en kvinna i 45-årsåldern till Skånes universitetssjukhus i Malmö där hon skulle utredas med magnetkameraundersökning av hjärnan.

Patienten undersöktes först elva månader senare och då upptäcktes en godartad tumör som opererades bort. Efter operationen hade patienten förlorat luktsinnet och fått nedsatt smaksinne.

Det kan inte uteslutas att risken för dessa komplikationer ökade på grund av att det tog lång tid innan tumören opererades bort. Orsaken till den långa väntetiden var kapacitetsbrist för magnetkameraundersökningar.

I verksamheten vidtas åtgärder för att minska väntetider.

Diarienummer: 2020-KMSUS000036