Patient fick trycksår

I mars 2019 vårades en man i 20-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Mannen hade omfattande och komplexa omvårdnadsbehov. Under vårdtiden fick han ett trycksår som innebar lidande och fördröjd rehabilitering.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den har lett till en allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsaker bedöms vara bristande tillgång till hjälpmedel för den komplexa omvårdnad som mannen behövde. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000387