Patient fick trycksår i samband med gipsning

I juli i år fick en kvinna i 70-årsåldern sin fot gipsad på Skånes universitetssjukhus i Lund. När kvinnan kom för planerad omgipsning tio dagar senare hade hon fått ett trycksår på hälen.

Det visade sig att det inte lagts tillräckligt med mjukt material mellan gipset och hälen för att undvika trycksår.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsak bedöms vara bristande följsamhet till rutin och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000874