Patient fick trycksår i samband med gipsbehandling

I februari 2020 opererades en patient i 15-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av en lårbensfraktur. Efter operationen fick patienten ett helbensgips som stabilisering. Gipset orsakade ett trycksår med nekros på hälen, som senare infekterades med långvarig läkningsprocess som följd. I början av juni 2020 var såret i det närmaste läkt.

Händelsen med trycksårsutveckling anmäls enligt lex Maria eftersom den kan ha varit undvikbar. Orsaken var relaterad till rutiner för omgipsning vid frakturer. I verksamheten ändrar man nu rutinen, vilket innebär att man i vissa fall tidigarelägger omgipsning för att kunna inspektera känsliga områden och vid behov vidta åtgärder för att förebygga trycksår.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000613