Patient fick sepsis under vårdtiden

En man i 70-årsåldern drabbades av sepsis när han vårdades på Skånes universitetssjukhus i Lund i december 2019. Orsaken var att en perifer venkateter fick sitta för länge. Patienten fick antibiotikabehandling och klarade sig utan några bestående men.

Orsak till händelsen var att rutinerna för perifera venösa infarter inte följdes och att det saknades lokala rutiner. För att minska risken för liknande händelser förtydligas rutinerna, och alla medarbetare ska gå en utbildning.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000976