Patient fick övertänjd urinblåsa

I april 2020 kom en man i 85-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av en misstänkt höftfraktur. När patienten efter drygt fem timmar skulle flyttas till en vårdavdelning upptäckte man att urinblåsan innehöll en stor mängd urin, varpå en kateter sattes in.

Här fanns risk för allvarlig vårdskada eftersom en övertänjd urinblåsa kan ge bestående besvär. I efterförloppet har katetern avvecklats och patienten har inga kvarstående besvär.

Orsak till händelsen var att rutinen för mätning av residualurin inte följdes. Hög arbetsbelastning kan också ha bidragit. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta, för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000614