Patient fick övertänjd urinblåsa

I januari 2020 kom en kvinna i 40-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av ryggsmärtor. Patienten fick smärtlindring och genomgick en röntgenundersökning.

Trots att patienten hade svårt att tömma urinblåsan på ett vanligt sätt så dröjde det flera timmar innan volymen i blåsan mättes med en så kallad bladderscan. Då noterades att urinblåsan var överfylld varpå patienten tappades på 1300 ml urin. En kateter sattes in och avvecklades fyra veckor senare.

Här fanns det risk för allvarlig vårdskada eftersom en övertänjd urinblåsa kan ge bestående besvär. Orsak till händelsen var att rutinen för bladderscan inte följdes. För att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten flera åtgärder, bland annat utbildningsinsatser för medarbetare och regelbundna påminnelser om gällande rutiner.

Diarienummer: 2020-KMSUS000279