Patient fick övertänjd urinblåsa

I december 2019 kom en man i 95-årsåldern med höftfraktur in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Efter cirka fyra timmar kom patienten till en vårdavdelning där det konstaterades att det fanns närmare 800 ml urin i blåsan. En kateter sattes då in omgående.

Här förelåg risk för allvarlig vårdskada eftersom en övertänjd urinblåsa kan leda till bestående besvär. Orsak till händelsen bedöms var hög arbetsbelastning på akutmottagningen och att rutinen för att mäta volymen i blåsan inte följdes.

Verksamheten genomför sedan tidigare utbildningsinsatser för att minska risken för liknande händelser. Personalen informeras också regelbundet om riskerna med överfylld urinblåsa och om rutinen för att kontrollera mängden urin i blåsan med så kallad bladderscan.

Diarienummer: 2020-KMSUS000128