Patient fick överfylld urinblåsa

I mars 2021 vårdades en kvinna i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Efter cirka tolv timmar konstaterade man att kvinnans urinblåsa var överfylld och den tömdes med hjälp av en kateter.

En överfylld urinblåsa kan ge bestående skador och i dagsläget är det oklart om kvinnan kommer få några problem.

Orsak till händelsen bedöms vara att gällande rutin inte följts, sannolikt relaterat till hög arbetsbelastning på grund av covidpandemin. För att undvika att något liknande sker i framtiden uppmärksammar verksamheten gällande rutin och vikten av att den följs även vid hög arbetsbelastning.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000443