Patient fick överfylld urinblåsa

I april 2021 drabbades en man i 80-årsåldern av överfylld urinblåsa under vårdtiden på Lasarettet i Landskrona.

Mannen behandlades med urinkateter som han fick behålla vid utskrivningen.

Den bakomliggande orsaken till händelsen bedöms vara bristande kunskap om hur man kan förbygga överfylld blåsa, samt bristande följsamhet till rutiner för blåsövervakning. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer 2021-ANMSUS000606