Patient fick överfylld urinblåsa

I mars 2021 drabbades en kvinna i 25-årsåldern av överfylld urinblåsa efter en förlossning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinna fick en urinkateter som kunde tas bort efter tre dagar. Hon fick inga kvarstående besvär.

Den bakomliggande orsaken till händelsen bedöms vara bristande rutin för säkerställande av blåstömning efter förlossning. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000291