Patient fick överfylld urinblåsa

I februari 2020 kom en kvinna i 85-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö efter att ha fallit och ådragit sig en höftfraktur. Patienten kom in under natten och dagen efter upptäckte man att volymen i urinblåsan inte hade kontrollerats. Kateter sattes in efter att blåsan tappats på en liter urin.

Övertänjd urinblåsa kan ge bestående besvär och därför fanns det här en risk för allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen var att rutinen för att mäta volymen i blåsan med en så kallad bladderscan inte följdes. För att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal och läkare, avseende riskerna med överfylld urinblåsa. Man påminner också regelbundet om gällande rutin på personalmöten.

Diarienummer: 2020-KMSUS000283