Patient fick överfylld urinblåsa

I december 2019 kom en medvetandesänkt man i 50-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö, och när han efter några timmar kom till en avdelning kunde man konstatera att urinblåsan var överfylld.

Kateter sattes in och patienten har inte fått några kvarstående besvär, vilket är en risk när urinblåsan blir överfylld.

Orsak till händelsen är att akutmottagningens rutin för att mäta volymen i blåsan inte har följts. I verksamheten pågår sedan en tid tillbaka ett strukturerat arbete för att minska förekomsten av överfyllda urinblåsor.

Diarienummer: 2020-KMSUS000035