Patient fick överfylld urinblåsa

I januari 2021 drabbades en kvinna i 70-årsåldern av överfylld urinblåsa när hon vårdades på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan vårdades först på akutmottagningen och flyttades sedan till infektionsavdelningen där man konstaterade överfylld urinblåsa.

Kvinnan fick en kateter som hon sedan dess har behövt ha kvar. Det är oklart om detta beror på att urinblåsan blev överfylld eller om det beror på kvinnans grundsjukdom.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då en övertänjd urinblåsa kan ge bestående skador. Orsak till händelsen är att man vid den tidpunkten inte hade adekvata rutiner för bevakning av eventuell blåsöverfyllnad.
För att minska risken för liknande händelser har verksamheten infört förvaltningsövergripande riktlinjer kring blåsövervakning.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000904