Patient fick överfylld urinblåsa

I juni 2021 drabbades en kvinna av övertänjd urinblåsa efter förlossning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Som åtgärd fick kvinnan en urinkateter under två veckor och är idag besvärsfri.

Personalen följde de nuvarande rutinerna för blåsövervakning men patienten fick trots detta en överfylld urinblåsa och händelsen anmäls enligt lex Maria. Verksamhetens bedöms ha haft bra rutiner men nu förstärks de för att förhindra en upprepning av händelsen.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000637