Patient fick överfylld urinblåsa

I april 2021 drabbades en kvinna av övertänjd urinblåsa efter förlossning på Skånes universitetssjukhus i Lund. Som åtgärd fick kvinnan en urinkateter och fick gå på uppföljning hos uroterapeut. Kvinnan är idag besvärsfri.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det var känt att kvinnan kunde ha problem med att tömma blåsan och att det därmed kunde ha gått att undvika en övertänjning. Den bakomliggande orsaken var relaterad till verksamhetens rutiner för blåsövervakning och säkerställande att patienten tömmer blåsan efter förlossning och i samband med att patienten överflyttas till annan avdelning. I verksamheten vidtas åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000635